Biblioteka

Spausdinti

Lėlių teatrui, jo istorijai ir aktualijoms skirtų knygų ar išsamesnių leidinių Lietuvoje išleista nedaug. Keletą reikšmingesnių pristatome šioje rubrikoje. Leidinių ieškokite bibliotekose, teatruose, taip pat galite kreiptis į UNIMA Lietuva centro atstovus Vilniaus "Lėlės" ir Klaipėdos lėlių teatruose - padėsime gauti ieškomą literatūrą.

Stasys Ušinskas. LĖLIŲ IR KAUKIŲ TEATRAS. Sudarytoja Daiva Krutulienė. - Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.Vilnius, 2005. P- 42.- ISBN 9955-562-28-5

Tai pirmoji lietuviška knyga apie lėlių teatrą, savo pasirodymo laukusi beveik septynis dešimtmečius ir atskleidžianti dar vieną žymiojo menininko S. Ušinsko talento pusę. Knyga supažindina su įvairiom lėlių teatro formom bei teikia metodinius patarimus kuriant Marionečių teatrą. 

LĖLĖ IR KAUKĖ. Knyga apie lėlių teatrą. Sudarytoja Audronė Girdzijauskaitė. - Leidykla "Gervelė". Vilnius, 1999. P - 283. ISBN 9986-638-10-0

„Per 60 metų Lietuvos lėlių teatras nuėjo vingiuotą kelią ir įgijo patirties. Ir mes, regis, jau galėtume jaustis tvirčiau stovintys ant lėlininkų žemės, manytis perpratę keletą jo mįslių ir savitų bruožų. Tačiau teatras vėl keičia savo veidą ir kelia naujus nelauktus klausimus.

Šia knyga viliamės nors iš dalies užpildyti rašytinės lėlių teatro istorijos spragą, paskatinti besidominčiųjų žingeidumą, pagelbėti studentams, o teatro kritikus ir istorikus paakinti pradėtą darbą tęsti ir tobulinti“. (knygos rengėjai)
LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA. IV-TOJI KNYGA. 1980 - 1990. Sudarė Irena Aleksaitė. - Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Vilnius, 2009. - P - 583. ISBN  9789955868187

Ketvirtojoje lietuvių teatro istorijos knygoje apžvelgiama paskutinio sovietinio dešimtmečio (1980-1990 m. ) lietuvių scenos meno raida. Kolektyvinės monografijos autoriai analizuoja valstybinių dramos, operos ir baleto, lėlių, muzikinio teatrų veiklą, išskiria svarbiausius aspektus ir jų kūrėjus, aptaria režisūros, dramaturgijos, scenografijos, vaidybos gaires.

Šios knygos skyriaus "Lėlių teatras" autorė teatrologė Andronė Girdzijauskaitė aprašo Vilniaus "Lėlės" ir Kauno lėlių teatro istoriją, pristato žymiausius šiame teatre minėtu laikotarpiu dirbusius lėlininkus, analizuoja jų darbus. BALYS LUKOŠIUS. Sudarė Aleksandras Guobys. - Leidykla "Matrica", Vilnius, 1995. - P - 264. ISBM 9986-645-00-X

Šį leidinį sudaro Vilniaus teatro "Lėlė" įkūrėjo, režisieriaus ir dailininko Balio Lukošiaus (1908-1987) dokumentai, straipsniai, laiškai, dienoraščių ištraukos, amžininkų prisiminimai, įvairūs priedai ir kt. Leidinys skirtas kultūros istorijos tyrinėtojams, aktoriams, režisieriams ir visiems, kas domisi Lietuvos teatro istorija.

GYVASIS LĖLIŲ MUZIEJUS. Leidinį parengė Rimas Driežis, Alma Braškytė. - Vilniaus teatras "Lėlė". Vilnius, 2008. - P - 72. ISBN 978-9955-840-00-8

Vilniaus teatro "Lėlė" Gyvojo lėlių muziejaus katalogas išleistas minint teatro penkiasdešimtmetį (1958 - 2008). Leidinio pagrindas - vertingiausių muziejaus eksponatų nuotraukos. Taip pat pateikiama glausta Vilniaus teatro "Lėlė" istorijos apžvalga ir 1958 - 2007 metais šiame teatre sukurtų spektaklių sąvadas.

LIETUVOS LĖLIŲ TEATRAS: NUO IŠTAKŲ IKI MOKYKLOS. Sudarė Salomėja Burneikaitė. - Klaipėdos universitetas. Klaipėda, 2005. - P - 99. ISBN 9955-585-88-9

Straipsnių rinkinys "Lietuvos lėlių teatras: nuo ištakų iki mokyklos" parengtas pagal pirmosios Lietuvoje mokslinės konferencijos apie lėlių teatrą pranešimų medžiagą. Leidinio autoriai straipsniuose aptaria lėlių teatro menininkų palikimą ir veiklą, lėlių teatro istorijos puslapius, apžvelgia Lietuvos lėlių teatro vystymosi ir kūrybos etapus, problemas, vertina raidos tendencijas, patirtį. (knygos rengėjai)
MENOTYRA. STUDIES IN ART. 2008, T.15, Nr. 4. Sudarė Helmutas Šabasevičius. - Lietuvos mokslų akademijos leidykla. Vilnius, 2008. - P - 90. ISSN 1392-1002

Šiame "Menotyros" žurnalo numeryje skelbiama mokslinės konferencijos "Lėlių teatras Vilniuje: tradicijos, įtakos, atradimai" (2008 m.) medžiaga. Lietuvos ir Lenkijos mokslininkai straipsniuose aptaria lėlių teatro apraiškas Lietuvoje nuo XV a. iki Antrojo pasaulinio karo, Vilniaus teatro "Lėlė" penkių dešimtmečių veiklą, lėlių teatro poveikį kitoms Lietuvos teatro rūšims. 


MAGIŠKASIS VITALIJAUS MAZŪRO TEATRAS. Sudarė Daiva Šabasevičienė.- Lietuvos Valstybinis Jaunimo teatras. Vilnius, 2004. - P - 44.

Dailininko ir režisieriaus Vitalijaus Mazūro 70-mečio jubiliejaus proga išleistas leidinys gausus žymiojo lėlininko minčių, spektaklių scenografijos eskizų ir nuotraukų.


Balys Lukošius. ŠEŠĖLIŲ TEATRAS. Sudarė Rimas Driežis. - Lietuvos liaudies kultūros centras. Vilnius, 2008. - P - 60.ISBN 978-9986-529-73-6

Šį leidinį sudaro B. Lukošiaus konspektas ŠEŠĖLIŲ TEATRAS ir jo pjesė VAIVOS JUOSTA. Leidinyje taip pat rasite jo sudarytojo R. Driežio komentarus, paaiškinimus. Knyga papildo liietuviškojo lėlių teatro metodikos fondą ir skiriama su vaikais dirbančių mėgėjų teatrų vadovams bei tiems, kam įdomi mūsų lėlių teatro istorija.


Salomėja Burneikaitė. LĖLIŲ TEATRO TECHNIKŲ TAIKYMAS REABILITACIJOS PROCESE. - Klaipėdos universitetas, 2012. - P.56. - ISBN:978-9955-18-653-3
 
Ši mokomoji knyga skirta supažindinti su lėlių terapija, kaip viena iš meno terapijos rūšių, dirbant su fizinę ar psichinę negalią turinčiais asmenimis jų reabilitacijos procese; su tradiciniais lėlių teatro tipais ir klasikinėmis technikomis; su lėlių teatro technikų taikymo reabilitacijos procese patirtimi. Knyga parengta pagal Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto ergoterapeutų rengimo programą, bet gali būti naudinga ir kitų programų studentams, kurie darbe numato taikyti lėlių terapiją.
Nijolė Indriūnaitė. BALTOS PASAKOS. - Kronta, 2008. - P. 156. iliustr. - ISBN 978-609-401-012-5

Rinkinyje publikuojamos penkios pjesės lėlių teatrui, įkvėptos H. Ch. Anderseno, Brolių Grimų, Šarlio Pero, V. Odojevskio pasakų. Pasiremta tų pasakų motyvais, herojų paveikslais, įvaizdžiais, bet jie interpretuojami labai laisvai ir kūrybiškai.
Knygą puošia ypatingos teatro dailininkės Aušros Bagočiūnaitės-Paukštienės iliustracijos- erdviniai karpiniai, jų pagrindu sukurtas televizijos spektaklis "Mergytė ir degtukai", karpiniai taip pat buvo panaudoti ir dramaturgės, režisierės Nijolės Indriūnaitės lėlių ir šešėlių spektaklyje "Baltos pasakos".

 

Naujienų prenumerata

Rekomenduojame

Teatrinė instaliacija vienam žiūrovui
MEILE, DON'T STOP
Skaityti daugiau...

Dienos video

khantry design